Found 4 documents.

Frequentie en oorzaken van enkelvoudige fietsongevallen

Publication/report R-2000-20
Published: 2000 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Blokpoel, A.
Tags: Transport mode, Road safety in numbers, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, International,bicycle
Onder ‘enkelvoudige fietsongevallen' worden die fietsongevallen verstaan waar geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken zijn geweest. Ze zijn te onderscheiden in twee groepen: de eenzijdige...... Read more

Proefperiode van de verkeersveiligheidsaudit

Publication/report D-2000-7
Published: 2000 (SWOV): Schagen, Drs. I.N.L.G. van
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,audit
Door middel van een verkeersveiligheidsaudit wordt in verschillende stadia van plannen voor ontwerp en vormgeving van wegen gekeken naar de mogelijke effecten op de verkeersveiligheid.... Read more

Startprogramma Duurzaam Veilig: monitoring van verkeersveiligheidseffecten, deel 1

Publication/report R-2000-19 I
Published: 2000 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C. ; Bijleveld, drs. F.D.
Tags: Human behaviour in traffic, Infrastructure, Transport mode, Policy, Risks, Road safety in numbers, Technology & ITS, International,moped rider
In de periode 1998-2002 wordt uitvoering gegeven aan het ‘Startprogramma Duurzaam Veilig', waarin een serie maatregelen is opgenomen om te komen tot een duurzaam-veilig verkeerssysteem. Dit rapport... Read more

Startprogramma Duurzaam Veilig: monitoring van verkeersveiligheidseffecten, deel 2

Publication/report R-2000-19 II
Published: 2000 (SWOV): Bijleveld, Drs. F.D.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Transport mode, Road safety in numbers, Enforcement, Education, Technology & ITS, International,safety
In het Startprogramma Duurzaam Veilig is een serie van zes maatregelen opgenomen om te komen tot een duurzaam-veilig verkeerssysteem. Dit rapport maakt deel uit van een onderzoek naar de... Read more