Found 18 documents.

Testing the safety level of a road network

Publication/report D-2003-15
Published: 2004 (SWOV): Dijkstra, Atze
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Infrastructure, Transport mode, Other modes of traffic, International,safety
The safest roads in a road network are motorways and local streets with traffic calming. Most of the accidents occur on the other roads, which form the larger part of the network. So for safety...

Werken aan maximaal effect

Publication/report
Published: 2004 (ANWB/SWOV): ANWB; SWOV (red.)

De effecten van verkeerseducatie; Grootschalige evaluatie van educatieprojecten

Publication/article
Published: 2004 (ANWB/SWOV): Twisk, D.A.M.
De SWOV heeft in het onderzoeksprogramma 2003-2006 een onderzoek opgenomen naar de effectiviteit van verkeerseducatie. Dit onderzoek, met de titel ‘effectiviteit van verkeerseducatie’, bestaat uit... Read more

Politiek draagvlak voor ISA; Brede interesse voor de maatregel, maar ook duidelijke reserves

Publication/article
Published: 2004 (ANWB/SWOV): Goldenbeld, C.
De SWOV heeft het politieke draagvlak voor de ISA-maatregel onderzocht op basis van een interviewstudie onder vertegenwoordigers van politieke partijen (kamerleden/partijwoordvoerders). Ondanks brede... Read more

Verkeersveiligheidsverkenner toont verkeersrisico op locatie; De verbeterde Verkeersveiligheidsverkenner in Haaglanden gedemonstreerd

Publication/article
Published: 2004 (ANWB/SWOV): Janssen, S.T.M.C.
De Verkeersveiligheidsverkenner, in 2001 door de SWOV ontwikkeld, wordt in een verbeterde versie gedemonstreerd aan de hand van een voorbeeld in het Stadsgewest Haaglanden. De Verkenner berekent hier... Read more

Wegen beter herkenbaar; Essentiële kenmerken voor de herkenbaarheid van duurzaam veilige wegen

Publication/article
Published: 2004 (ANWB/SWOV): Vliet, P. van; Davidse, R.J.
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het voor de weggebruiker in Nederland niet altijd even duidelijk is op wat voor categorie weg hij rijdt en welk bijbehorend (snelheids)gedrag daar van hem...... Read more

Politiek draagvlak voor Intelligente Snelheidsaanpassing - ISA

Publication/report R-2004-5
Published: 2004 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.
Tags: Transport mode, Technology & ITS, Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Policy, Road safety in numbers, International,intelligent transport system
Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA) wordt door veel verkeersveiligheidsexperts beschouwd als een krachtig instrument om veilige rijsnelheden en grotere verkeersveiligheid te bereiken. ISA houdt... Read more

Het ledig gewicht van motorvoertuigen

Publication/report R-2003-35
Published: 2004 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van
Tags: Transport mode, Road safety in numbers, Passenger car, Freight and delivery traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education,...
Voertuigmassa of (ledig) voertuiggewicht speelt een belangrijke rol bij het verloop - en vooral de afloop - van botsingen. Simpel gezegd is de kans op letsel bij de inzittenden kleiner naarmate het... Read more

Evaluatie van de regionale verkeershandhavingsplannen

Publication/report R-2004-4
Published: 2004 (SWOV): Mathijssen, M.P.M.; Craen, drs. S. de
Tags: Policy, Enforcement, Human behaviour in traffic, Risks, Infrastructure, Transport mode, Technology & ITS, Road safety in numbers, International,region
In het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV heeft de SWOV... Read more