Found 5432 documents.

MEDIATOR project leaflet

Publication/brochure
Published: 2019 (European Commission): MEDIATOR Consortium
Tags: Technology & ITS, International,
MEDIATOR has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 814735.

LEVITATE project leaflet

Publication/brochure
Published: 2019 (European Commission): LEVITATE Consortium
Tags: Policy, International,
LEVITATE has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824361.

Enforcement and traffic violations

Publication/report
Published: 2019 (SWOV Institute for Road Safety Research): Goldenbeld, C.; Buttler, I.
Tags: Enforcement, International,

CycleRAP Research and Validation

Publication/report
Published: 2019 (International Road Assessment Programme IRAP): IRAP et al. (o.a. SWOV)

VRU accident scenarios, impact scenarios and injured body regions defined

Publication/report
Published: 2019 (European Commission): Ohlin, M.; Leo, C.; Klug, C.; Lindman, M.; Davidse, R.; Heinzel, P.; Linder, A.
VIRTUAL has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 768960.

Factsheet Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030

Publication/brochure Factsheet SPV-D1
Published: 2019 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW
Tags: Policy,

Meetinstrumenten voor risicogestuurd beleid

Publication/brochure Factsheet SPV-D10
Published: 2019 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW

Naar een algemene snelheidslimiet van 30 km/uur binnen de bebouwde kom?

Publication/report R-2019-24
Published: 2019 (SWOV): Dijkstra, A.; Petegem, J.W.H. van
Tags: Infrastructure, Policy,
Binnen de bebouwde kom geldt sinds 1957 een algemene snelheidslimiet van 50 km/uur, tenzij dat anders is aangegeven. Een belangrijk voorbeeld van die uitzonderingssituatie zijn de wegen en straten in... Read more

De verkeersveiligheidseffecten van vrachtwagenheffing

Publication/report R-2019-18
Published: 2019 (SWOV): Hermens, F.; Schepers, J.P.
Tags: Transport mode, Passenger car, Freight and delivery traffic,Lorry; road network; tax; tariff; forecast; fatality; injury; severity (accid
Bij dit rapport is ook een bijlage verschenen: Maatregelen ter compensatie of mitigatie van de verwachte negatieve verkeersveiligheidseffecten van de vrachtwagenheffing. Het kabinet is voornemens om... Read more

Verkeersveiligheid, wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk?

Publication/report R-2019-31
Published: 2019 (SWOV): Twisk, D.A.M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic,
Zou het niet beter zijn voor de verkeersveiligheid, als – meer dan nu – de verantwoordelijkheid daarvoor bij burgers zelf wordt gelegd? Immers, het merendeel van de ongevallen wordt door onveilig...... Read more