Found 5280 documents.

Ernstige verkeersongevallen met taxi’s

Publication/report R-2019-12
Published: 2019 (SWOV): Aarts, L.T.; Bos, N.M.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Passenger car, Other modes of traffic,
Naar aanleiding van een aantal recente ongevallen met taxi’s en signalen van verzekeraars zijn Kamervragen gesteld over ongevallen met taxi’s. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,... Read... Read more

dr. ir. Paul Schepers

Dr. ir. Paul Schepers is expert op het gebied van verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers, human factors in wegontwerp en risicogestuurd beleid. Tussen 2005 en 2019 was hij senior ...

Peer distraction: an experiment to assess impact on adolescent and adult cyclists’ hazard perception

SWOV researcher Vlakveld coauthored the article 'Peer distraction: an experiment to assess impact on adolescent and adult cyclists’ hazard perception' in the magazine 'Journal of Transportation...

PROGReSS closing seminar

PROGReSS is a project being carried out as part of the 2016 CEDR Safety call. Its primary aim is to improve the knowledge and experience of National Road Administrations in the field of road safety... Read more

The influence of environmental factors on speed choice

Publication/article
Published: 2011 (IEEE Technology Centre GmbH): Aarts, L.; Brandenburg, S.; Nes, N. van
Speed and homogeneity of speed are important factors for safe and sustainable traffic. Lower speeds and more homogeneous speeds are safer and cause less pollution. Speed behavior is influenced by...

Peer distraction: an experiment to assess impact on adolescent and adult cyclists’ hazard perception

Publication/article
Published: 2019 : Geus, E. de; Vlakveld, W.P.; Twisk, D.A.M.
Tags: Human behaviour in traffic,
To contribute to the understanding of the vulnerability of young adolescent cyclists, ages 12–14 years, this experiment compared adolescent and adult cyclists on the effects of distraction on hazard...

The expenditure on preventing road casualties

Publication/article
Published: 2011 : Wijnen, W.
Tags: Road safety in numbers,
Improving road safety means that money must be spent on the prevention of road crashes and injuries. This expenditure gives an indication of the efforts spent on improving road safety and how these...

SaferAfrica Final Conference in Tunis

SaferAfrica Final Conference 'Results and future perspectives for road safety in Africa' will take place in Tunis (Tunisia) on the 18th of September. Prominent international institutions, African...... Read more

Verkeersveiligheidsvergelijker

Publication/miscellaneouss
Published: 2018 (SWOV): SWOV; Fietsersbond; VVN
Tags: Road safety in numbers, Policy,
Verkeersveiligheidsvergelijker.nl laat van alle Nederlandse gemeenten cijfers zien over verkeersveiligheid. Het gaat hierbij om cijfers over verkeersdoden, maar ook over (fiets)infrastructuur en...... Read more

Veilig onderweg met de auto

Publication/miscellaneouss
Published: 2019 (SWOV): SWOV; RAI
Tags: Transport mode, Passenger car, Technology & ITS,
'Een wonder van techniek is het, de moderne personenauto'. Dat waren de openingswoorden van 'Auto’s om veilig mee thuis te komen', een publicatie van SWOV uit 2005. Hierin stond de veiligheid van...... Read more