Found 126 documents.

Demerit points systems

Publication/archived fact sheet
Published: 2012 (SWOV): SWOV
Tags: Enforcement, Education,

Pubers in het verkeer: riskant gedrag nader bekeken

Publication/article
Published: 2012 (SWOV): SWOV

Historie en toekomst: ruim honderd jaar verkeersveiligheidsbeleid en -kennis in Nederland

Publication/report R-2012-11
Published: 2012 (SWOV): Bax, C.A.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Risks, Enforcement, Education, International,traffic

Risicoverhogende factoren voor verkeersonveiligheid

Publication/report R-2012-12
Published: 2012 (SWOV): Mesken, J. (red.)
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Risks, Road safety in numbers, Enforcement, Education, International,traffic
In dit rapport inventariseren we factoren die het risico verhogen om bij een verkeersongeval ernstig of dodelijk gewond te raken. Vanwege de leesbaarheid hebben we het hier over ‘risicofactoren’;...... Read more

Van fietsongeval naar maatregelen: kennis en hiaten

Publication/report R-2012-8
Published: 2012 (SWOV): Reurings, M.C.B.; Vlakveld, W.P.; Twisk, D.A.M.; Dijkstra, A.; Wijnen, W.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, Enforcement, Education, International,traffic
De verkeersveiligheid van fietsers ontwikkelt zich minder gunstig dan die van de overige verkeersdeelnemers. Aangezien het fietsgebruik de komende jaren nog meer gestimuleerd zal worden en het aantal... Read more

Welke handhavingsmiddelen kunnen op effectiviteit worden onderzocht?

Publication/report R-2012-13
Published: 2012 (SWOV): Mesken, J.; Goldenbeld, Ch.; Houwing, S.
Tags: Enforcement, Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, International,police
De politie controleert op allerlei typen verkeersgedrag. Van sommige controles zijn effecten bekend, van andere weten we weinig. Dit rapport bevat een inventarisatie van de verschillende vormen van... Read more

Risky traffic behaviour among young adolescents

Publication/archived fact sheet
Published: 2012 (SWOV): SWOV
Tags: Transport mode, Pedestrian, Bicycle, Powered two-wheeler, Human behaviour in traffic,

The BestPoint Handbook; Getting the best out of a Demerit Point System

Publication/report
Published: 2012 (European Commission): Schagen, I. van; Machata, K.
Tags: Transport mode, Passenger car, Enforcement, International,

A review of international sources for road safety measures assessment

Publication/article
Published: 2012 : Yannis, G.; Weijermars, W.; Kauppila, J.