Found 126 documents.

Assembly of Annual Statistical Report and Basic Fact Sheets - 2012

Publication/report
Published: 2012 (European Commission): Broughton, J.; Brandstaetter, C.; Yannis, G.; Evgenikos, P.; Papantoniou, P.; Candappa, N.; Christoph, M.; Duijvenvoorde, K. van; Vis, M.; Pace, J-F.; Tormo, M.; Sanmartín J.; Haddak, M.; Pascal, L.; Amoros, E.; Thomas, P.; Kirk, A.; Brown, L.

DaCoTA Webtexts

Publication/report
Published: 2012 (European Commission): Elvik, R.; Risser, R.; Tingval, C.; Thomas, P.; Togni, T.; Twisk, D.

Data Warehouse - Final Report

Publication/report
Published: 2012 (European Commission): Yannis, G.; Evgenikos, P.; Aarts, L.; Kars, V.; Brandstaetter, C.; Bauer, R.; Broughton, J.; Haddak, M.; Lefèvre, M.; Pascal, L.; Amoros, E.; Zielinska, A; Wnuk, A.; Lucas, M.; Pace, J.-F.; Sanmartin, J.; Kirk, A.; Thomas, P.

Design and development of the road safety data warehouse - Final Report

Publication/report
Published: 2012 (European Commission): Yannis, G.; Evgenikos, P.; Aarts, L.; Kars, V.; Berg, T. van den

Developing a Road Safety Index

Publication/report
Published: 2012 (European Commission): Bax, C.; Wesemann, P.; Gitelman, V.; Shen, Y.; Goldenbeld, C.; Hermans, E.; Doveh, E.; Hakkert, S.; Wegman, F.; Aarts, L.

Diepteonderzoek naar de invloedsfactoren van verkeersongevallen

Publication/report R-2012-19
Published: 2012 (SWOV): Davidse, R.J.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, Enforcement, Education, International,traffic
Dit rapport behandelt de evaluatie van de pilotstudie diepteonderzoek. Met die pilotstudie onderzocht de SWOV de meerwaarde van Nederlands diepteonderzoek voor het Nederlandse... Read more

Monitor verkeersveiligheid 2012

Publication/report R-2012-20
Published: 2012 (SWOV): Wijlhuizen, G.J.; Goldenbeld, Ch.; Kars, V.; Wegman, F.C.M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety
De SWOV doet binnen het project Balansen ieder jaar onderzoek naar recente ontwikkelingen in de verkeersveiligheid. Deze jaarlijkse analyses zijn beschrijvend van aard en geven primair een overzicht... Read more

Perspectiefwisseling in de rijopleiding om de interactie tussen vrachtauto’s en personenauto’s te verbeteren

Publication/report R-2012-16
Published: 2012 (SWOV): Vlakveld, W.P.; Hoekstra, A.T.G.
Tags: Transport mode, Education, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, Policy, Enforcement, International,driver training
Op verzoek van Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de SWOV op basis van bestaande literatuur nagegaan hoe een les in de rijopleiding voor personenauto’s het beste vormgegeven kan worden, zodat... Read more

Puntenstelsels in Europa: het kan beter

Publication/report D-2012-6
Published: 2012 (SWOV): Schagen, I.N.L.G. van; Goldenbeld, Ch.; Vlakveld, W.P.
Tags: Transport mode, Passenger car, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, International, Road safety in numbers,point demerit system
Een puntenstelsel houdt, heel algemeen, in dat een verkeersdeelnemer bij een geconstateerde verkeersovertreding, naast de reguliere straf, ook strafpunten krijgt. Als iemand binnen een bepaalde...... Read more