Found 19 documents.

Nederland nog niet kindveilig genoeg; Tijd voor nieuwe beleidsinspanningen, met sleutelrol voor artsen

Publication/article
Published: 2012 : Beeck, E. van; Kramer, W.; Wegman, F.; Brugmans, M.

Bouwstenen voor berekening van de kosten van verkeersongevallen 2003-2009

Publication/report D-2012-4
Published: 2012 (SWOV): Wijnen, W.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Human behaviour in traffic, International,cost
Verkeersongevallen leiden tot omvangrijke maatschappelijke kosten, en informatie over de omvang en ontwikkeling van deze kosten is van belang voor verkeersveiligheidsbeleid en voor... Read more

Veiligheid van vracht- en bestelverkeer: de stand van zaken

Publication/report R-2012-17
Published: 2012 (SWOV): Mesken, J.; Schoon, C.C.; Duijvenvoorde, K. van
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Freight and delivery traffic, Risks, Policy,lorry
Dit rapport geeft een stand van zaken van de verkeersveiligheid van vracht- en bestelverkeer. Daarbij is vooral aandacht voor de onderwerpen stedelijke distributie en Kwaliteitsnet Goederenvervoer... Read more

Large-scale Naturalistic Driving study in Europa launched

Publication/article
Published: 2012 (SWOV): SWOV

SWOV Anniversary Congress

Publication/article
Published: 2012 (SWOV): SWOV

SWOV participates in governmental visit to Turkey

Publication/article
Published: 2012 (SWOV): SWOV

Verkeersovertreders, achtergronden van gedrag en mogelijkheden voor beïnvloeding door voorlichting

Publication/report R-2012-15
Published: 2012 (SWOV): Goldenbeld, Ch. ; Mesken, J.
Tags: Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Transport mode, Risks, International, Policy,publicity
Vanuit verkeersveiligheidsbeleid is er veel belangstelling voor achtergronden van overtredingsgedrag in het verkeer. Vooral voor de determinanten en de beïnvloedbaarheid van riskant en agressief...... Read more

Ander beleid nodig om aantal gewonden te laten dalen

Publication/article
Published: 2012 (SWOV): SWOV

Groot Naturalistic Driving-onderzoek in Europa gestart

Publication/article
Published: 2012 (SWOV): SWOV

SWOV deelnemer Turkije-missie kabinet

Publication/article
Published: 2012 (SWOV): SWOV