Found 80 documents.

De analyse van ongeval-, weg- en verkeerskenmerken van de Nederlandse rijkswegen

Publication/report R-2002-19
Published: 2002 (SWOV): Commandeur, Dr. J.J.F.; Bijleveld, drs. F.D.; Braimaister, dr. ir. L.G.; Janssen, ir. S.T.M.C.
Tags: Technology & ITS, Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Risks, Infrastructure, Enforcement, Education, International,program (computer)
Deze studie naar de verkeersonveiligheid op de Nederlandse rijkswegen is een onderdeel van het SWOV-onderzoeksthema ‘Strategie voor een veilige weginfrastructuur’. Bij de analyses is gebruikgemaakt... Read more

Gevolgen van letsel voor verkeersslachtoffers

Publication/report R-2002-20
Published: 2002 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van; Wesemann, mr. P.
Tags: Risks, Road safety in numbers, Transport mode, Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education,injury
In de verkeersveiligheidswereld is het gebruikelijk de omvang, aard en ernst van verkeersongevallen te beschrijven op basis van de directe gevolgen ervan (aantallen ongevallen, verkeersdoden,... Read... Read more

Advanced Driver Assistance Systems

Publication/article
Published: 2002 (European Road Transport Telematics Implementation Co-ordination Organization ERTICO): Oei, H.L.

Applications of HAZard and OPerability studies (HAZOP) to ISA and speed humps in a built-up area

Publication/article
Published: 2002 (European Road Transport Telematics Implementation Co-ordination Organization ERTICO): Jagtman, H.M.; Heijer, T.

Kennisleemten en -behoeften van oudere verkeersdeelnemers in Drenthe

Publication/report R-2002-18
Published: 2002 (SWOV): Mesken, Drs. J.
Tags: Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, Policy, International,old people
Dit rapport doet verslag van een vragenlijstonderzoek dat is uitgevoerd onder verkeersdeelnemers van 60 jaar en ouder in de provincie Drenthe. Het onderzoek maakt deel uit van het grotere project... Read more

Analysis on legal and organisational issues deriving from the implementation of ADAS within the ADVISORS EU project

Publication/article
Published: 2002 (Association for European Transport AET): Bekiaris, E.; Oikonomou, A.; Wiethoff, M.

The uses of exposure and risk in road safety studies

Publication/article
Published: 2002 (Association for European Transport AET): Hakkert, A.S.; Braimaister, L.; Schagen, I. van

The valuation of a statistical life in road safety: a stated choice approach

Publication/article
Published: 2002 (Association for European Transport AET): Blaeij, A.T. de; Rietveld, P.; Verhoef, E.T.

Estimating the relative injury risk of drink and drug-driving in the Netherlands by means of a case-control study

Publication/article
Published: 2002 (Société de l'assurance automobile du Québec): Mathijssen, M.P.M.