Found 137 documents.

Onderzoeksopzet praktijkdemo intelligente snelheidsadaptatie ISA

Publication/report R-98-54
Published: 1998 (SWOV): Polak, Dr. P.H. ; Roszbach, Drs. R
Tags: Infrastructure, Technology & ITS, Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education,speed limit
In de periode 1998-2000 wordt in de gemeente Tilburg een praktijkproef uitgevoerd met intelligente snelheidsadapters (ISA) voor personenauto's. Doel van dit project is om: - via demonstratie in de... Read more

Onveiligheid van wonen, verkeer, arbeid en sport

Publication/report R-98-70
Published: 1998 (SWOV): Wesemann, Mr. P. ; Bos, J.M.J. SWOV ; Hertog, P.C. den ; Adriaanse, M.C. ; Blankendaal, A.C.M., Consument en Veiligheid
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, International,accident
Er is een overzicht opgesteld van de onveiligheid in een aantal sectoren van maatschappelijke activiteiten: verkeer, activiteiten in de privé-sfeer (wonen), arbeid en sport. Om een vergelijking...... Read more

Oriëntatie op kwantitatieve relaties tussen elementen van het wegontwerp en indicatoren voor verkeersonveiligheid

Publication/report R-98-49
Published: 1998 (SWOV): Dijkstra, Ir. A
Tags: Road safety in numbers, Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, International,cross section
In verschillende landen is het gebruikelijk om in kwantitatieve zin een relatie te leggen tussen verkeerstechnische vormgevingselementen en de kans op het ontstaan van ongevallen. Gegeven deze...... Read more

Overzicht van publikaties in 1997

Publication/report R-98-3
Published: 1998 (SWOV): SWOV, Afdeling Voorlichting en Publiciteit
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,bibliography
Dit document bevat een lijst met publikaties die in 1997 door of (mede) in opdracht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV zijn uitgebracht

Passive safety of passenger cars

Publication/report R-98-28E
Published: 1998 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van
Tags: Transport mode, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, Passenger car, Freight and delivery traffic,...
Passive safety of passenger cars The SWOV Institute for Road Safety Research was commissioned to conduct a passive safety study for the Netherlands Transport Research Centre (AVV). The first part of...

Policy information on road safety programmes in the Netherlands: to measure is to know

Publication/report D-98-1
Published: 1998 (SWOV): Braimaister, Dr. L ; Wegman, Ir. F.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Enforcement, Education, International,safety
The purpose of this paper is to elucidate Dutch policy in the field of road safety programmes. A lot of knowledge accumulated in the Netherlands could be very useful for the Russian situation as well...

Recent Road Safety data in the Netherlands

Publication/report R-98-16E
Published: 1998 (SWOV): Wesemann, Mr. P. ; Bos, J.M.J
Tags: Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, Risks, Transport mode, International,cost
Within the framework of the Fourth World Conference ‘Injury prevention and control' which is to be held in May 1998, there is a need for background documentation containing recent data on the various...

Recente kerncijfers verkeersonveiligheid

Publication/report R-98-16
Published: 1998 (SWOV): Wesemann, Mr. P. ; Bos, J.M.J
Tags: Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, Risks, International,cost
In het kader van de Fourth World Conference ‘Injury prevention and control' die in mei 1998 zal worden gehouden, bestaat behoefte aan achtergronddocumentatie met actuele kerncijfers over verscheidene... Read more

Rijbewijs B: te veel bevoegdheden?

Publication/report R-98-67
Published: 1998 (SWOV): Bos, J.M.J. ; Twisk, Drs. D.A.M
Tags: Transport mode, Education, Human behaviour in traffic, Policy, International, Freight and delivery traffic, Road safety in numbers, Risks,driving licence
Probleemstelling In deze studie is nagegaan of de exameneisen voor het rijbewijs B wel voldoende zijn voor veilige deelname aan het verkeer met bestelauto's en personenauto's met aanhanger. Een...... Read more