Found 137 documents.

Kansrijke maatregelen voor beginnende bestuurders

Publication/report R-98-63
Published: 1998 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M
Tags: Human behaviour in traffic, Risks, Education, Enforcement, Transport mode, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, International,recently qualified driver
De ongevalsbetrokkenheid van beginnende automobilisten in Nederland is veel hoger dan van meer ervaren automobilisten. De ongevalsbetrokkenheid per afgelegde kilometer voor de categorie beginnende... Read more

Kansrijke maatregelen voor beginnende bestuurders, bijlage I

Publication/report R-98-63A
Published: 1998 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M
Deze notitie bevat de resultaten uit de tweede fase van het onderzoek ‘Kansrijke maatregelen jonge bestuurders'. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de betrokken organisaties... Read more

Kansrijke maatregelen voor beginnende bestuurders, bijlage II

Publication/report R-98-63B
Published: 1998 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M
Deze notitie bevat de resultaten uit de tweede fase van het onderzoek ‘Kansrijke maatregelen jonge bestuurders'. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de betrokken organisaties... Read more

Kennis op maat: gebruikersonderzoek in de provincie Zuid-Holland

Publication/report R-98-43
Published: 1998 (SWOV): Davidse, Drs. R.J. ; Brouwer, Dra. M
Tags: Policy, Education, Transport mode, Other modes of traffic, Road safety in numbers, International,information documentation
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de informatiebronnen die gebruikt worden door de verschillende partners van het Provinciaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (POV) van Zuid-Holland... Read more

Literatuurstudie achterlichtconfiguraties

Publication/report R-98-39
Published: 1998 (SWOV): Schoon, Ing. C.C
Tags: Transport mode, Passenger car, Freight and delivery traffic, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure,side light
Het wijzigen van de achterlichtconfiguratie van personenauto's is alleen toegestaan als de Europese reglementering hiervoor ruimte biedt. Dit betekent dat vele nieuwe, en soms ook nuttige vindingen... Read more

Marktonderzoek KenPro

Publication/report R-98-24
Published: 1998 (SWOV): Hummel, Drs. ing. T
Tags: Road safety in numbers, Technology & ITS, Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic,calculation
Al geruime tijd beschikt de SWOV over kencijfers die het niveau van onveiligheid op verschillende wegtypen beschrijven. Deze kencijfers, uitgedrukt in aantallen slachtoffers of ongevallen per... Read... Read more

Monitoring projecten 'duurzaam-veilig' III

Publication/report R-98-30
Published: 1998 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C
Tags: Policy, Risks, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Enforcement, Education, International,continuous
Dit rapport doet verslag van monitoring projecten ‘duurzaam-veilig' in de periode mei 1997 t/m december 1998. Het is grotendeels gebaseerd op reacties op conceptrapporten die in de werkgroepen...... Read more

Nader onderzoek uitritconstructies en voorrangskruisingen

Publication/report R-98-10
Published: 1998 (SWOV): Hummel, Drs. ing. T
Tags: Infrastructure, Human behaviour in traffic, Policy, Transport mode, International,exit
Een belangrijk uitgangspunt voor een duurzaam-veilig wegverkeer is een uniforme vormgeving per wegcategorie. Ook de overgangen tussen de wegcategorieën en de daarbij gehanteerde voorrangsregeling...... Read more

Normen en eisen voor fietsverlichting, fietszitjes en voor-reflectoren

Publication/report R-98-25
Published: 1998 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Polak, Dr. P.H
Tags: Transport mode, Passenger car, Freight and delivery traffic, Risks, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Technology & ITS, Enforcement, International,bicycle
De SWOV is gevraagd vast te stellen welke activiteiten ondernomen kunnen worden om binnen een termijn van vijf jaar te komen tot invoering van kwaliteitseisen voor nieuw op de markt gebrachte fietsen... Read more