Found 2 documents.

Wanneer zijn wegen en fietspaden ‘voldoende veilig’?

Publication/brochure Factsheet KN SPV 2020-8
Published: 2020 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW
Tags: Infrastructure, Policy,

Met elkaar in gesprek over effectieve verkeershandhaving

Publication/brochure Factsheet SPV-D7
Published: 2020 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW