Found 54 documents.

Trendanalyse van de ontwikkelingen in de verkeersonveiligheid in Limburg

Publication/report R-2008-8
Published: 2008 (SWOV): Stipdonk, Drs. H.L.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de verkeersonveiligheid in de provincie Limburg, tussen 1987 en 2007. Het is geschreven op verzoek van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL... Read more

Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden in de gemeente Ommen (Overijssel)

Publication/report D-2008-12
Published: 2008 (SWOV): Henkens, N.C.; Gent, ir. A.L. van
Tags: Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, International,administration
In dit onderzoek is gekeken naar de samenwerking tussen gemeenten en andere partijen bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden. Het is om uiteenlopende redenen wenselijk dat gemeenten hierbij... Read... Read more

Toetsen en trainen van gevaarherkenning

Publication/report D-2008-2
Published: 2008 (SWOV): Vlakveld, Drs. W.P.
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Transport mode, Education, Road safety in numbers, Policy, International,risk
Gevaarherkenning wordt als essentieel onderdeel van de rijtaak gezien. Bij beginnende bestuurders is de gevaarherkenning echter nog slecht ontwikkeld. In het kader van haar onderzoeksprogramma voor... Read more

Verkeersmodellen en verkeersveiligheid

Publication/report D-2008-1
Published: 2008 (SWOV): Morsink, Ir. P.L.J. (SWOV); Wismans, ir. L.J.J. (Goudappel Coffeng)
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Road safety in numbers, Technology & ITS, Risks, Human behaviour in traffic,...
Dit rapport bespreekt de mogelijkheden van het toepassen van verkeersmodellen voor verkeersveiligheidsonderzoek, op basis van literatuurstudie en interviews met experts. Onderzoek met... Read more

Maximaal 500 verkeersdoden in 2020: waarom eigenlijk niet?

Publication/report R-2008-5
Published: 2008 (SWOV): Aarts, dr. L.T.; Weijermars, dr. ir. W.A.M.; Schoon, ing. C.C.; Wesemann, mr. P.
Tags: Risks, Road safety in numbers, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,fatality
Jaarlijks vallen er ongeveer 800 doden in het Nederlandse wegverkeer. Dat is per jaar anderhalve jumbojet vol mensen die niet meer thuis komen. Bij de opstelling van een Strategisch Plan... Read more

Jaarverslag 2007

Publication/report
issn: 0929-2713
Published: 2008 (SWOV): SWOV

Good practice in data, data collection, and data use for monitoring and evaluating Traffic Law Enforcement.

Publication/report
Published: 2008 (European Commission): Schagen, I. van; Bernhoft, I-M.; Erke, A.; Ewert, U.; Kallberg, V-P.; Skladana, P.

De invloed van mobiliteit op de verkeersveiligheid

Publication/report R-2006-31
Published: 2008 (SWOV): Wijnen, Drs. W.; Houwing, drs. S.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International, Other modes of traffic,mobility (pers)
In deze omgevingsverkenning staat de relatie tussen ontwikkelingen in de mobiliteit en de verkeersveiligheid centraal. Mobiliteitsontwikkelingen in verleden, heden en toekomst zijn verkend op basis... Read more

Ontwikkelingen in technologie en milieuzorg op het gebied van verkeer en vervoer, met implicaties voor de verkeersveiligheid

Publication/report R-2008-4
Published: 2008 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.
Tags: Technology & ITS, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,technology
Deze omgevingsverkenning naar technologische ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer maakt deel uit van de serie van zes omgevingsverkenningen die de SWOV heeft uitgevoerd. Deze studie... Read more

Onderzoek en kennisverspreiding 2007

Publication/report R-2008-1
issn: 1872-3373
Published: 2008 (SWOV): Schagen (samenstelling), Drs. I.N.L.G. van