Found 42 documents.

De verkeersonveiligheid in Nederland tot en met 1999

Publication/report D-2000-15
Published: 2000 (SWOV): Schagen (red.), Drs. I.N.L.G. van
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure,...
Dit rapport behoort tot de zogenoemde serie ‘Jaarberichten', een jaarlijks terugkerende publicatie van de SWOV. Hierin worden de omvang en aard van de verkeersonveiligheid en de ontwikkelingen op dat... Read more

Voortgang van de aanpak van 'black spots'

Publication/report R-2000-21
Published: 2000 (SWOV): Vis, A.A.
Tags: Risks, Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Education, Technology & ITS, International,accident black spot
Jarenlang is de aanpak van zogenoemde ‘black spots' als een effectieve benadering voor bestrijding van de verkeersonveiligheid beschouwd. Hiervoor werd in 1979 een handboek ‘Aanpak... Read more

Frequentie en oorzaken van enkelvoudige fietsongevallen

Publication/report R-2000-20
Published: 2000 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Blokpoel, A.
Tags: Transport mode, Road safety in numbers, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, International,bicycle
Onder ‘enkelvoudige fietsongevallen' worden die fietsongevallen verstaan waar geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken zijn geweest. Ze zijn te onderscheiden in twee groepen: de eenzijdige...... Read more

Proefperiode van de verkeersveiligheidsaudit

Publication/report D-2000-7
Published: 2000 (SWOV): Schagen, Drs. I.N.L.G. van
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,audit
Door middel van een verkeersveiligheidsaudit wordt in verschillende stadia van plannen voor ontwerp en vormgeving van wegen gekeken naar de mogelijke effecten op de verkeersveiligheid.... Read more

Startprogramma Duurzaam Veilig: monitoring van verkeersveiligheidseffecten, deel 1

Publication/report R-2000-19 I
Published: 2000 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C. ; Bijleveld, drs. F.D.
Tags: Human behaviour in traffic, Infrastructure, Transport mode, Policy, Risks, Road safety in numbers, Technology & ITS, International,moped rider
In de periode 1998-2002 wordt uitvoering gegeven aan het ‘Startprogramma Duurzaam Veilig', waarin een serie maatregelen is opgenomen om te komen tot een duurzaam-veilig verkeerssysteem. Dit rapport... Read more

Startprogramma Duurzaam Veilig: monitoring van verkeersveiligheidseffecten, deel 2

Publication/report R-2000-19 II
Published: 2000 (SWOV): Bijleveld, Drs. F.D.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Transport mode, Road safety in numbers, Enforcement, Education, Technology & ITS, International,safety
In het Startprogramma Duurzaam Veilig is een serie van zes maatregelen opgenomen om te komen tot een duurzaam-veilig verkeerssysteem. Dit rapport maakt deel uit van een onderzoek naar de... Read more

Verkeersveiligheidsanalyse van het concept-NVVP; Deel 1: Effectiviteit van maatregelen

Publication/report D-2000-9 I
Published: 2000 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, Transport mode, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,policy
Het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) is de opvolger van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer uit 1989. In het NVVP is het nieuwe verkeersveiligheidsbeleid tot het jaar 2010... Read... Read more

Verkeersveiligheidsanalyse van het concept-NVVP; Deel 2: Kosten en kosteneffectiviteit

Publication/report D-2000-9 II
Published: 2000 (SWOV): Wesemann, Mr. P.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Infrastructure, Transport mode, Technology & ITS, Risks, Enforcement, Education, International,policy
Het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) is de opvolger van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer uit 1989. In het NVVP is het nieuwe verkeersveiligheidsbeleid tot het jaar 2010... Read... Read more

Verkeersveiligheidsanalyse van het concept-NVVP; Samenvattend rapport

Publication/report D-2000-9
Published: 2000 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Wesemann, mr. P. ; Roszbach, drs. R.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, Transport mode, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,policy
De opvolger van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer uit 1989 is het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP). In dit plan is het nieuwe verkeersveiligheidsbeleid tot het jaar 2010... Read... Read more

Compatibility of cars in the Netherlands

Publication/report D-2000-8
Published: 2000 (SWOV): Kampen, Boudewijn van
Tags: Risks, Transport mode, Policy, Passenger car, Freight and delivery traffic, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Infrastructure, International,head on collision
Within the scope of the European project ‘Improvement of crash compatibility between cars', SWOV carried out analyses of car accidents in The Netherlands, based on data from police registration which...