Found 90 documents.

Bruikbaarheid van QALY’s en DALY’s voor de verkeersveiligheid

Publication/report R-2007-13
Published: 2008 (SWOV): Wijnen, Drs. W.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Enforcement, Education, Risks, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Human behaviour in traffic,method
QALY’s ('Quality Adjusted Life Years’) en DALY’s ('Disability Adjusted Life Years') zijn meeteenheden waarin de gevolgen van (verkeers)letsel kunnen worden uitgedrukt. In verkeersveiligheidsonderzoek... Read more

Speed support through the intelligent vehicle

Publication/report R-2006-25
Published: 2008 (SWOV): Morsink (SWOV), P.; Goldenbeld (SWOV), Ch.; Dragutinovic (SWOV/TU Delft), N.; Marchau (TU Delft), V.; Walta (TU Delft), L.; Brookhuis (TU Delft), K.
Tags: Infrastructure, Policy, Transport mode, Technology & ITS, Road safety in numbers, International,speed management
This report links different types of information about the position and perspective of speed management measures related to intelligent vehicles. Here a vehicle is defined as 'intelligent' if it...

Verkeersveiligheid in regionale netwerkanalyses

Publication/report R-2007-12
Published: 2008 (SWOV): Schermers (SWOV), Ing. G.; Drolenga (Grontmij), ir. J.; Tromp (Goudappel Coffeng), ir. H.L.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Policy, Infrastructure, Transport mode, International,risk assessment
Naar aanleiding van het beleid dat is opgetekend in de Nota Mobiliteit zijn er in de afgelopen jaren regionale netwerkanalyses uitgevoerd in elf stedelijke gebieden. De netwerkanalyses zijn bedoeld... Read more

Road design and road environment - Best practice on self-explaining and forgiving roads

Publication/report
Published: 2008 (European Commission): Matena, S.; Louwerse, W.; Schermers, G.; Vaneerdewegh, P.; Pokorny, P.; Gaitanidou, L.; Elvik, R.; Cardoso, J.
Tags: Infrastructure, International,

Overview of resulting tools, guidelines, and instruments

Publication/report
Published: 2008 (European Commission): Dijkstra, A.; Bald, S.; Benz, Th.; Gaitanidou, E. (eds.)

Advancing Sustainable Safety: National road safety outlook for the Netherlands for 2005-2020

Publication/article
Published: 2008 : Wegman, F.; Aarts, L.; Bax, C.

Gewonde fietsers in het ziekenhuis

Publication/report R-2007-9
Published: 2008 (SWOV): Kampen; Ir. L.T.B. van
Tags: Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Policy, Enforcement, Education, International,cyclist
Begin 2007 is een publicatie verschenen over de ontwikkeling van het aantal verkeersgewonden in het ziekenhuis (Van Kampen, 2007). Hierin zijn twee zorgwekkende ontwikkelingen gesignaleerd bij de...... Read more

An Introduction to State Space Time Series Analysis

Publication/report
Published: 2008 (Center for Academic Publications): Commandeur, J.J.F.; Koopman, S.J.

Model-based measurement of latent risk in time series with applications

Publication/article
Published: 2008 : Bijleveld, F.D.; Commandeur, J.J.F.; Gould, P.G.; Koopman, S.J.