Found 98 documents.

Chapter 4: Optimizing the process of efficiency assessment

Publication/article
Published: 2004 (European Commission): Schneider, J.; Bax, C.

Chapter 5: Creating conditions for the use of CBA/CEA

Publication/article
Published: 2004 (European Commission): Bax, C.; Goldenbeld, C.; Holló, P.

Chapter 6: Conclusions and recommendations

Publication/article
Published: 2004 (European Commission): Wesemann, P.

Research Activities 25

Publication/magazine
issn: 1380-703X
Published: 2004 (SWOV): SWOV

Veiligheidsaspecten van het concept 'Bypasses voor bereikbaarheid'

Publication/report R-2004-6
Published: 2004 (SWOV): Dijkstra, Ir. A.; Hummel, drs. ing. T.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Infrastructure, Road safety in numbers, International,safety
De doorstroming op het Nederlandse hoofdwegennet neemt geleidelijk af door een toenemend gebruik en een nagenoeg gelijkblijvende capaciteit. Daarmee komt de bereikbaarheid van de economische centra... Read more

Onderzoek en kennisverspreiding 2003

Publication/report D-2004-1
Published: 2004 (SWOV): Schagen (samenstelling), Drs. I.N.L.G. van

Botsingen van het type 'fietser - autofront'

Publication/report R-2003-33
Published: 2004 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.
Tags: Transport mode, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Policy, International,car
In Nederland vallen jaarlijks bijna 200 doden onder fietsers in het verkeer. Het is hiermee de grootste groep slachtoffers onder de kwetsbare verkeersdeelnemers. Binnen Europa heeft Nederland het...... Read more

Ouderen en ITS: samen sterk(er)?

Publication/report R-2003-30
Published: 2004 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.
Tags: Transport mode, Passenger car, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Human behaviour in traffic,old people
In de loop der jaren komen er steeds meer Intelligente Transportsystemen (ITS) op de markt. Veel systemen zijn ontworpen als comfortsysteem, enkele beogen de verkeersveiligheid te vergroten. In dit... Read more

Importance of behavioural adaptation in assessing effectiveness of ADAS

Publication/article
Published: 2004 (European Road Transport Telematics Implementation Co-ordination Organization ERTICO): Dragutinovic, N.; Brookhuis, K.; Hagenzieker, M.P.; Marchau, V.

Testing the safety level of a road network

Publication/report D-2003-15
Published: 2004 (SWOV): Dijkstra, Atze
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Infrastructure, Transport mode, Other modes of traffic, International,safety
The safest roads in a road network are motorways and local streets with traffic calming. Most of the accidents occur on the other roads, which form the larger part of the network. So for safety...