Found 98 documents.

Op weg naar een 'Nationaal Programma Veilige Bermen'

Publication/report R-2003-11
Published: 2004 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.
Tags: Infrastructure, Risks, Human behaviour in traffic, Policy, Road safety in numbers, Transport mode, International,hard shoulder
Met de nota Veilig, wat heet veilig? heeft de SWOV eind 2001 aangegeven hoe het jaarlijkse aantal verkeersslachtoffers aanzienlijk omlaag gebracht zou kunnen worden. Deze voorstellen waren te... Read... Read more

Samenwerking als voorwaarde voor een slagvaardig verkeersveiligheidsbeleid?

Publication/report R-2003-37
Published: 2004 (SWOV): Bax, Drs. C.A.; Litjens (Partners+Pröpper), drs. B.P.E.A.; Goldenbeld, dr. Ch.; Pröpper (Partners+Pröpper), dr. I.M.A.M.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, International,administration
Dit onderzoek richt zich op de vraag of samenwerking tussen verschillende partijen in de besluitvorming bijdraagt aan een slagvaardig verkeersveiligheidsbeleid. Een slagvaardig... Read more

Technologieën voor snelheidsbeheersing

Publication/report R-2003-12
Published: 2004 (SWOV): Wiethoff, Dr. M.
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Transport mode, Technology & ITS, Road safety in numbers, Policy, Enforcement, Education, International,speed
Met de nota Veilig, wat heet veilig? heeft de SWOV eind 2001 aangegeven hoe het jaarlijkse aantal verkeersslachtoffers aanzienlijk omlaag gebracht zou kunnen worden. Deze voorstellen waren te... Read... Read more

'Veilig, wat heet veilig?': prioriteiten voor verder onderzoek

Publication/report R-2003-14
Published: 2004 (SWOV): Brouwer, Dra. M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,safety
Met de nota Veilig, wat heet veilig? heeft de SWOV eind 2001 aangegeven hoe het jaarlijkse aantal verkeersslachtoffers aanzienlijk omlaag gebracht zou kunnen worden. Deze voorstellen zijn te... Read... Read more

Veiligheid op kruisingen van verkeersaders binnen de bebouwde kom

Publication/report R-2003-36
Published: 2004 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Road safety in numbers, Risks, International,safety
In 1998/1999 zijn metingen uitgevoerd op een landelijke steekproef van meer dan 500 kruisingen van verkeersaders binnen de bebouwde kom met langzaam verkeer. Op de takken van de kruisingen zijn...... Read more

Kosten-batenanalyse van verkeersveiligheidsmaatregelen

Publication/report R-2003-32
Published: 2004 (SWOV): Wesemann, Mr. P.; Devillers, ir. E.L.C.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Infrastructure, International,cost benefit analysis
Verkeersveiligheid staat hoog op de politieke agenda, mede vanwege het grote aantal verkeersslachtoffers dat jaarlijks valt. De afgelopen jaren zijn tal van maatregelen onderzocht om de... Read more

The effect of altered road markings on speed and lateral position

Publication/report R-2003-31
Published: 2004 (SWOV): Davidse, R.; Driel, C. van; Goldenbeld, Ch.
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, International, Risks, Transport mode, Education,carriageway marking
The basic principle of a sustainably safe traffic environment is that the traffic system is maximally tuned to the capabilities and limitations of its users. The road network and road infrastructure...

The use of efficiency assessment tools: solutions to barriers

Publication/report
Published: 2004 (European Commission): Hakkert, S.; Wesemann (eds.), P.

Chapter 1: Introduction

Publication/article
Published: 2004 (European Commission): Bax, C.; Wesemann, P.

Chapter 11: Changes in individual countries

Publication/article
Published: 2004 (Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité, INRETS): Goldenbeld, Ch.; Holte, H.; Zlender, B.