Found 104 documents.

Praktische rijopleiding voor bromfietsers lijkt effect te sorteren

Publication/article
Published: 2001 : Goldenbeld, Dr. C. ; Houwing, S. ; Vries, F. de

Current knowledge on safety impacts of Collision Avoidance Systems (CAS)

Publication/article
isbn: 90-5931-019-15
Published: 2001 (Uitgeverij Lemma): Jagtman, H.M.; Marchau, V.A.W.J.; Heijer, T.

Measuring emotions in traffic

Publication/article
Published: 2001 : Mesken, J.

Afwegingen inzake bestuurlijk en publiek draagvlak bij de besluitvorming op het terrein van verkeersveiligheid

Publication/report R-2001-13
Published: 2001 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch. ; Vis, A.A.
Tags: Policy, Road safety in numbers, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Transport mode, International,decision process
In dit onderzoek stond de vraag centraal hoe beslissers bij besluitvorming over verkeersveiligheidsmaatregelen rekening houden met het (te verwachten) bestuurlijk en publiek draagvlak voor de... Read... Read more

De rijvaardigheid en trainbaarheid van jonge verkeersdeelnemers

Publication/report R-2001-16
Published: 2001 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch. ; Houwing, S.
Tags: Human behaviour in traffic, Risks, Education, Policy, Transport mode, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Road safety in numbers, International,moped rider
In dit rapport staan twee vragen centraal: a.In welke mate zijn (onervaren) weggebruikers in staat kennis en inzicht toe te passen in feitelijke verkeerssituaties en welke onderliggende perceptuele... Read more

Emoties bij vrachtautochauffeurs

Publication/report R-2001-14
Published: 2001 (SWOV): Levelt, Dr. P.
Tags: Transport mode, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Education, Risks, Infrastructure, Policy, Enforcement, Technology & ITS, International,driver
Vrachtautochauffeurs ervaren op de weg zowel de prettige als de onprettige kanten van hun werk. Het werk zelf wordt vaak prettig gevonden, maar de speciale maatregelen voor vrachtauto's worden soms... Read more

SWOVschrift 86

Publication/magazine
issn: 1380-7021
Published: 2001 (SWOV): SWOV

Onderzoek en kennisverspreiding 1999

Publication/report D-2000-18
Published: 2001 (SWOV): Brouwer (samenstelling), Dra. M.

Veiligheidsconsequenties van Intelligente Snelheidsadaptatie ISA

Publication/report R-2001-11
Published: 2001 (SWOV): Oei, Ir. H.L.
Tags: Infrastructure, Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Technology & ITS, Policy, International,speed limit
In Zweden en in Nederland lopen momenteel praktijkexperimenten met Intelligente Snelheidsadaptatie ISA. Een ISA-systeem in de auto bestaat uit een ‘Global Positioning System' (GPS) ter bepaling van... Read more