Event

Kenniscafé Race- en toerfietsers: Met groot verzet over de rijbaan?

Event date: 
30 Apr 2015

SWOV biedt u op 30 april graag een rondje aan in het Kenniscafé ‘Race- en toerfietsers: met groot verzet over de rijbaan?

Het wielerseizoen is weer begonnen: het is langer licht, beter weer en dus kan er weer lekker buiten getoerd worden. Race- en toerfietsers beoefenen hun sport vaak op de openbare weg, te midden van andere weggebruikers. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, die steeds vaker leiden tot verkeersongevallen met letsel. In het rapport Race- en toerfietsers op de openbare weg geeft SWOV een aantal aanbevelingen om de veilgiheid te vergroten.

Waarom dit Kenniscafé?
In het SWOV-rapport zijn de inzichten van verschillende stakeholders geïnventariseerd over de aard van, omvang-,  van-, en mogelijke oplossingsrichtingen voor de problematiek rond toer- en racefietssport op de openbare weg. In het Kenniscafé van 30 april willen wij met u proberen om kansrijke initiatieven te benoemen en daarbij gezamenlijk tot concrete en effectieve acties te komen die tot meer verkeersveiligheid zullen leiden.

Van wie kunt u een rondje verwachten?

  • Gert Jan Wijlhuizen (SWOV) licht het rapport Race- en toerfietsers op de openbare weg kort toe.
  • Bas Verkerk, Burgemeester van Delft in zijn rol als Fietsambassadeur,
  • Arjan de Vries, directeur Wielersportbond NTFU,
  • Hans Heupink, senior beleidsmedewerker Provincie Zuid-Holland,

Wanneer en waar is het?
We ontvangen u graag op donderdag 30 april vanaf 15.15 uur in ons Kenniscentrum aan de Bezuidenhoutseweg 62, te Den Haag. Het programma start om 15.30 uur en duurt tot ca. 17.00 uur.

Wilt u het kenniscafé bijwonen?
We vernemen het graag via: kenniscafe@swov.nl

Vragen? Tineke Togni, 070 3173 332

 

Pictures

Topics

Vervoerswijzen, -Fiets
Print this page