Research Facilities

Some of the research facilities we have at our disposal to answer your road safety questions.

For more information please contact us.

DiepteonderzoekRijsimulator en eyetrackerBenchmarking van verkeersveiligheidCijfers over verkeersonveiligheid analyseren met COGNOSProactief Meten van Verkeersveiligheid - ProMeVGeïnstrumenteerde fietsen en auto'smicrosimulaties auto'sroad safety measures