Fact

Wegwijzer - Welke informatie vind ik in de politieregistratie van ongevallen (BRON)?

BRON bevat de door de politie geregistreerde ongevallen en biedt belangrijke informatie voor verkeersveiligheidsanalyses. Aard en omvang van de verkeersveiligheidsproblematiek worden vaak eerst op basis van dit bestand vastgesteld.

Let op:

  • Vanaf eind 2009 is het aantal geregistreerde ongevallen sterk afgenomen wegens wijzigingen bij de politie. Sinds 2013 neemt het aantal registraties weer toe door het in BRON opnemen van ongevallen die met een kenmerkenmelding+ zijn geregistreerd. De fluctuaties in de aantallen sinds 2009 duiden dus niet per se op een verandering in de verkeersonveiligheid.

Meer lezen?

Meer informatie over BRON en de registratiegraad van de Verkeersongevallenregistratie vindt u in het rapport Gegevensbronnen: Een uitgebreid overzicht.

Afbeeldingen

Factsheet

Geactualiseerd

02 mei 2017

Deze factsheet gebruiken?