Fact

Wegwijzer - Wat weten we van de mobiliteit van personen?

Het jaarlijks aantal verkeersongevallen in een land wordt bepaald door de afstand die mensen in dat jaar en in dat land afleggen (de mobiliteit) en het risico dat men daarbij loopt op een ongeval. Dit risico hangt af van allerlei eigenschappen van de afgelegde afstand: het risico verschilt per type verkeersdeelnemer, wegtype, tijdstip et cetera.

Hoe wordt de personenmobiliteit gemeten?

De personenmobiliteit in Nederland wordt gemeten door middel van een continue enquête over het verplaatsingsgedrag onder een steekproef van de bevolking. Dit onderzoek kent enkele beperkingen, waaronder trendbreuken door verandering in de meetmethodes, wisselende steekproefomvang en het feit dat niet alle mobiliteit binnen Nederland wordt waargenomen. Beroepsvervoer en buitenlanders die in Nederland rijden ontbreken.

Ook het rijbewijsbezit kan gebruikt worden als indicatie voor de personenmobiliteit. Rijbewijsbezit is vanaf 1985 beschikbaar vanuit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG/MON/OViN).

NB:

  • De laatste trendbreuk in deze statistiek was in 2010 door de overgang naar een nieuwe methode van meten (OViN).

Meer lezen?

Meer over personenmobiliteit vindt u in het rapport Gegevensbronnen; Uitgebreid overzicht.

Afbeeldingen

Factsheet

Geactualiseerd

02 mei 2017

Deze factsheet gebruiken?