Fact

Kosten verkeersongevallen - Hoe verhouden de kosten zich met andere verkeersgerelateerde kosten?

De kosten van verkeersongevallen zijn met ongeveer 14 miljard euro (€13,0 tot €15,4 miljard) beduidend hoger dan andere maatschappelijke kosten ten gevolge van verkeer: de kosten van files worden geschat op €2,3 tot €3 miljard (alleen hoofdwegennet) [1] en de kosten van schade aan het milieu door wegverkeer op €4,8 miljard (bron: KiM)[i].

Afbeelding 7. Geschatte maatschappelijke kosten die aan het wegverkeer zijn gerelateerd, 2015 ([1]; KiM .

 

Bij filekosten gaat het niet alleen om de kosten van direct reistijdverlies, maar ook om kosten door onbetrouw­baarheid van reistijden, aanpassingen van reisgedrag aan files (omrijden, ander reistijdstip en dergelijke) en indirecte kosten, zoals effecten op het openbaar vervoer. Milieukosten zijn de kosten ten gevolge van luchtvervuilende emissies, emissie van CO2 en geluids­overlast, zoals gezondheidsschade en schade aan gebouwen [19].


[i] Let op: de kosten van verkeersongevallen, files en milieuschade betreffen de kosten voor 2015. Voor files en milieu is echter het prijspeil van 2010 gehanteerd, voor ongevallen het prijspeil van 2015. Dit heeft echter nauwelijks effect op de relatieve verschillen in kosten.     

Afbeeldingen