Fact

Kosten verkeersongevallen - Hoe verhouden de kosten zich met andere verkeersgerelateerde kosten?

De kosten van verkeersongevallen zijn met ongeveer € 17 miljard (€ 15,8 tot € 18,6 miljard) beduidend hoger dan andere maatschappelijke kosten door verkeer: de kosten van files worden geschat op € 3,3 tot € 4,3 miljard (alleen hoofdwegennet) [1] en de kosten van schade aan het milieu door wegverkeer op € 7,0 miljard (bron: KiM; persoonlijke communicatie). De milieukosten hebben wel een ruime bandbreedte (€ 5,5 tot € 17,4 miljard).

Afbeelding 7. Geschatte maatschappelijke kosten die aan het wegverkeer zijn gerelateerd, 2018 (KiM )[1]

 

Bij filekosten gaat het niet alleen om de kosten van direct reistijdverlies, maar ook om kosten door onbetrouw­baarheid van reistijden, aanpassingen van reisgedrag aan files (omrijden, ander reistijdstip en dergelijke) en indirecte kosten, zoals effecten op het openbaar vervoer. Milieukosten zijn de kosten door luchtvervuilende emissies, emissie van CO2 en geluidsoverlast, zoals gezondheidsschade en schade aan gebouwen [20]. Vooral de kosten van CO2-emissie zijn onzeker en zorgen voor de grote bandbreedte.

 

Afbeeldingen

Factsheet

Deze fact hoort bij:

Geactualiseerd

24 mrt 2020

Deze factsheet gebruiken?