Fact

Kosten verkeersongevallen - Welke soorten kosten van verkeersongevallen zijn er?

 

Afbeelding 3. Schatting van het aandeel van kostenposten in de totale kosten van verkeersongevallen in 2015[i]. Bron: KiM.

 

De kosten van verkeersongevallen bestaan uit zes kostenposten [2] [4] [5]:

Medische kosten

Medische kosten vloeien voort uit de medische behandeling van slachtoffers, bijvoorbeeld kosten voor ziekenhuis, revalidatie en geneesmiddelen. In Nederland worden ook kosten voor mensen die in het ziekenhuis op bezoek komen en (vervroegde) begrafeniskosten inbegrepen bij medische kosten.

Productieverlies

Productieverlies bestaat uit kosten van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van gewonden en het geheel wegvallen van de productie van de overleden verkeersslachtoffers. In sommige landen vallen ook verlies van onbetaalde productie, zoals huishoudelijk werk en vrijwilligerswerk, kosten voor werkgevers om vervangend personeel te werven en op te leiden, en kosten van re-integratie onder productieverlies. In Nederland worden deze kosten echter niet meegenomen.

Immateriële kosten

Immateriële kosten voor slachtoffers en hun naasten zijn kosten in de vorm van leed, pijn, verdriet en verlies aan kwaliteit van leven en levensvreugde. In principe zijn immateriële kosten gerelateerd aan zowel doden als ernstig en lichtgewonden. Echter, in tegenstelling tot in veel andere landen, worden in Nederland immateriële kosten van lichtgewonden niet meegenomen [6].

Materiële kosten

Materiële kosten bestaan uit schade aan voertuigen, lading, wegen en wegmeubilair, en persoonlijke bezittingen. Voertuigschade is altijd verreweg de grootste kostenpost binnen deze categorie [7] en in Nederland worden alleen deze kosten meegenomen in de berekening (personen-, bestel-, vrachtauto’s en motorfietsen).

Afhandelingskosten

Afhandelingskosten betreffen inzet van politie en brandweer bij ongevallen, administratieve kosten van verzekeraars en justitiële kosten. Bij justitiële kosten gaat het om kosten van opsporing, vervolging, berechting en straffen van veroorzakers van een ongeval en om rechtsbijstand.

Overige kosten

Overige kosten bestaan in Nederland alleen uit kosten van files ten gevolge van ongevallen. In sommige andere landen vallen ook kosten van het uitvallen van voertuigen, zoals kosten van vervangend vervoer, onder overige kosten.

Ongeveer de helft van de totale kosten zijn immateriële kosten (Afbeelding 3). Ook de materiële kosten zijn relatief hoog (naar schatting 30%). Andere kostenposten zijn relatief gering.

 


[i] Dit betreft een vrij ruwe indicatie van de verdeling van de kosten in 2015, gebaseerd op de kosten in 2009 die zijn aangepast aan de ontwikkeling van het aantal slachtoffers en aan inflatie.

Afbeeldingen