Fact

Kosten verkeersongevallen - Hoe verhouden de kosten in Nederland zich tot die in andere landen?

Kosten als percentage van het bruto binnenlands product

Met 2,2% van het bruto binnenlands product (bbp) behoort Nederland tot de landen met relatief hoge kosten van verkeersongevallen, terwijl we qua verkeersveiligheid (aantal doden per inwoner) een 11e plaats bezetten [17]. In Europa lopen de kosten uiteen van 0,4% tot 4,1% van het bbp (Afbeelding 4). De kosten in Nederland zijn ook hoger dan in Australië en Nieuw-Zeeland (beide 1,7% van het bbp), maar veel lager dan in de Verenigde Staten (6,0% van het bbp) [8]. De kosten in zeven Aziatische lage- en middeninkomenslanden liggen tussen 1,1% en 2,9% van het bbp [8].

Afbeelding 4. Kosten van verkeersongevallen, als percentage van het bbp, in 31 Europese landen [7].

 

De verschillen in totale kosten tussen landen worden niet zozeer verklaard door verschillen in het niveau van verkeersveiligheid, maar vooral door verschillen in de manier waarop de kosten worden berekend, met name de immateriële kosten [7]. Ook zijn er veel landen die, in tegenstelling tot Nederland, bij de kostenschatting geen rekening houden met onderregistratie van slachtoffers en ongevallen, of die ongevallen met uitsluitend materiële schade niet meenemen. Verder verschillen de landen in de kostenposten die ze meenemen. Om kosten van verkeersongevallen goed te kunnen vergelijken tussen landen, is dus meer uniformiteit in de methoden wenselijk, zoals bepleit door internationale verkeersveiligheidsorganisaties als IRTAD, FERSI en ETSC [3]. Wanneer kostenschattingen in Europese landen worden gecorrigeerd voor methodologische tekortkomingen, bedragen de kosten van verkeersongevallen in Europa naar schatting minimaal 3% van het bbp [15].

Kosten van een verkeersdode en een ernstig gewonde

Ook de kosten per verkeersdode zijn in Nederland hoger dan in de meeste andere landen. In Europa lopen deze kosten uiteen van € 0,7 miljoen tot € 3,1 miljoen (zie Afbeelding 5)[i]. In Australië zijn de kosten van een verkeersdode lager dan in Nederland, maar in de VS veel hoger [8]. Verschillen zijn voornamelijk te verklaren door verschillen in de methode om de immateriële kosten te schatten: in landen die een ‘willingness to pay’-methode gebruiken, waaronder Nederland, zijn deze kosten hoger [7] [8] [18] [19].

De kosten van een ernstig gewonde[ii] liggen in de meeste Europese landen tussen 10% en 20% van de kosten van een verkeersdode. In Nederland zijn de kosten van een ernstig verkeersgewonde met 11% van die van een verkeersdode relatief laag (Afbeelding 6). In absolute bedragen zijn er wel grote internationale verschillen in de kosten van een ernstig gewonde; die lopen uiteen van € 28.000 tot € 959.000 in 2015.

Afbeelding 5. Kosten van een verkeersdode in 31 Europese landen (miljoen euro, prijspeil 2015) [7].

 

Afbeelding 6. Kosten van een ernstig gewonde als percentage van de kosten van een verkeersdode in 31 Europese landen [7].

 


[i] De kosten per verkeersdode in Nederland in Afbeelding 5 zijn lager dan cijfers van het KiM, omdat gecorrigeerd is voor inflatie en koopkrachtverschillen tussen de landen.

[ii] Het gaat om de kosten van een ernstig gewonde zoals gedefinieerd in het betreffende land; deze definities verschillen per land.

Afbeeldingen

Factsheet

Deze fact hoort bij:

Geactualiseerd

24 mrt 2020

Deze factsheet gebruiken?