Fact

Elektrische fietsen - Hoe snel wordt op een speed-pedelec gereden?

Een speed-pedelec biedt trapondersteuning tot een snelheid van 45 km/uur. De snelheden die werkelijk met speed-pedelecs gereden worden verschillen per studie. Een Duitse studie registreerde een gemiddelde snelheid van 24 km/uur (Schleinitz et al., 2017). Een Nederlandse studie onder 28 speed-pedelecgebruikers (toen nog gecategoriseerd als snorfietsers) stelde onder de meest gunstige omstandigheden een kruissnelheid vast van 35 km/uur buiten de bebouwde kom en 33 km/uur binnen de bebouwde kom. Hierbij kon geen onderscheid gemaakt worden tussen snelheden op het fietspad of op de rijweg en tussen verschillende externe omstandigheden (De Bruijne, 2016; zie voor meer informatie ook Vlakveld, 2016). Een vergelijking van drie types fietsers (fietsers op conventionele fietsen, fietsers op 'gewone' elektrische fietsen en speed-pedelecrijders) vóór de wetswijziging, toonde een gemiddelde snelheid van speed-pedelecrijders binnen de bebouwde kom van 27 km/uur en buiten de bebouwde kom van 30 km/uur (Stelling et al., 2017). Uit een recent onderzoek naar het gedrag van speed-pedelecrijders na de wetswijziging blijkt dat op de rijbaan (op 50 km/uur-wegen met een vrijliggend fietspad binnen de bebouwde kom) gemiddeld met een snelheid van 32 km/uur wordt gereden. Daar waar tegen de verkeersregels op het fietspad wordt gereden, gebeurt dat met een gemiddelde snelheid van 29 km/uur (Stelling-Konczak et al., 2017).

Afbeeldingen

Factsheet

Geactualiseerd

18 sep 2016

Deze factsheet gebruiken?